රට ඉඳන් ඍජුවම ගමට ආ 1301ක් පුත්තලමේ

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

ඉතාලිය ඇතුළු වෙනත් රටවල්වලින් මෙරටට පැමිණ සෘජුවම තමන්ගේ ගම් බිම් බලා පැමිණි පුද්ගලයන් 1301ක් පෙරේදා (17 වැනිදා) වනවිට පුත්තලම දිස්ත්‍රක්​කයේ සිටින බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි
  Read More>>