මරණ 1200 පසුකළ ඉතාලියේ ලොම්බාර්ඩි නගරය චීන වුහාන් බවට පත්වූ හැටි

Monday, March 16, 2020 0 Comments

චීනයේ වුහාන් හි ආරම්භ වූ කොරොනා වයිරස් ආසාදනය මේ වනවිට මුළු ලෝකයම ගිල දමා තිබේ. වුහාන් වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ කාලයක් තිබුණි. ඒ කාලයේ සෑම දිනකම මිනිසුන් 150 ත් 200 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මිය ගියහ. දැන් මෙහි තත්වය පාලනය කර ඇති අතර මේ කණගාටුදායි වාතාවරණය යුරෝපය වෙත මාරුවී තිබේ. ඉතාලියේ ලොම්බාර්ඩි නගරය ලෝකයේ නව වුහාන් බවට පත්වෙමින් තිබේ. ලොම්බාර්ඩි හි පමණක් මරණ 1218 ක්
  Read More>>