හොයන්න බැරි තරම් එක හා සමාන බොලිවුඩ් නළුවො වගේ සාමාන්‍ය අය

Sunday, February 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News