නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් චීන ගනුදෙනුව ගැන සන්ඩේ ටයිම්ස් හෙළිදරව්ව

Wednesday, July 18, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News