ශනුද්‍රිට විවිධ හේතු නිසා මඩ ප්‍රහාර එල්ල වුනා ඒ සිදුවුණු සමහර දේවල් වලට චෝදනා කරා

Friday, July 20, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News