මියගිය තරුණයෙකුගේ PCR වාර්තාවක් එන තෙක් මුන්දලම දිසා රෝහල වැසෙයි

Friday, July 10, 2020 0 Comments

මුන්දලම දිසා රෝහල තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගත් බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක දිලුෂා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සඳහන් කළා.

  Read More>>