මිනිසුන් මතට විෂබීජ නාශක දියර ඉසින්න එපැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි

Monday, May 04, 2020 0 Comments

විද්‍යානුකූලව විෂබීජහරණය කිරීම සම්බන්ධව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය මගින් දක්වා ඇත්තේ පුද්ගලික ස්වස්ථතාවය පිළිබඳව බොහෝ හොඳ දේවල් සමාජ ගත කෙරුණු මේ අවස්ථාවේදී, සීමාව ඉක්මවා එය සිදු කිරීමට යාමෙන් මිනිසාටත්, පරිසරයටත් හානිදායක දේ සිදු නොකිරීමට අප විසින් වගබලා ගත යුතුයි යනුවෙනුයි.

  Read More>>