මියගිය ඉර්ෆාන් හා ශ්‍රීදේවී ගැන කියන්න ගොස් කට වරදාගත් නිවේදකයා සමාව ගනී

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

ඉර්ෆාන් ඛාන් සහ ශ්‍රීදේවි යනු බොලිවුඩ් අඹරට පෑයූ දීප්තිමත් තරු යුවළකි. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මොවුන් දෙපළ මෑතකදී බොලිවුඩ් තිරයෙන් මෙන්ම තම ජීවිතවලින් ද සමුගන්නා ලදී. මොවුන් දෙපළගේ
  Read More>>