පාසල් තවදුරටත් වසන බව අගමැති කියයි

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/05/mahinda-rajapaksa-speaks.html
රට පුරා සියලු පාසල් වල දෙවැනි වාරය එළඹෙන 11 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබුණ ද රට තුළ පවතින තත්වය මත එදිනට පාසල් විවෘත කරන්නට නොහැකි බව බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරයි.
ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ
  Read More>>