කොරෝනා පාලනයට පියවර නොගත් නිසා කුරුණෑගල රෝහල් අධ්‍යක්‍ෂකට තනතුර අහිමි වෙයි

Friday, May 08, 2020 0 Comments

කොරෝනා පාලනය නිසි පරිදි නොකිරීම ඇතුළු විවිධ චෝදනා එල්ල වීම නිසා කුරුණෑගල ශික්‍ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වරයා එම තනතුරෙන් ඉවත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් භද්‍රානි
  Read More>>