ජනාධිපති ලේකම්ගේ ඉල්ලීම සද්භාවයෙන් කළ එකක් - ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන

Friday, May 08, 2020 0 Comments

මැයි මස වැටුප සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි කොටසක් රජයට පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා රජයේ සේවකයන්ගෙන් ඉල්ලා තිබීම මේ දිනවල විවිධ කතාබස් ඇති කර තිබේ. ඇතැමුන් ඒය හඳුන්වා තිබුනේ 'ගහෙන් වැටුණ මිනිහාට ගොනා ඇනීමක්' ලෙසිනි.
තවත් අය ඔහුට එවන් 'පුද්ගලික යෝජනාවක්'
  Read More>>