📷 රටට සෙත් පතා ජනපති ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අබියස ආගමික වතාවත්වල

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රටට සහ ජනතාවට සෙත් පතා ඊයේ (02) පස්වරුවේ අනුරාධපුර ඓතිහාසික ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අබියස ආගමික වතාවත්හි නිරත විය.
  Read More>>