කො‍රෝනා හේතුවෙන් මරණයට පත් වීමේ වැඩිම අවදානම ආසියාතික සම්භවය ඇති අයටයි - පර්යේෂණයකින් හෙළිවේ

Tuesday, May 12, 2020 0 Comments

කො‍රෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මියගිය අය ගැන කළ නවතම අධ්‍යයනයකට අනුව මිය යෑමේ වැඩි අවදානම පවතන්නේ ආසියාතික හෝ කළු ජනවාර්ගික සම්භවයක් තිබෙන පුද්ගලයන්ට බව අනාවරණයවී තිබෙයි.
කොරෝනා වෛරසය ගැන මේ විට සිදු කර තිබෙන විශාලතම පරීක්ෂණය බව කියැවෙන මෙහිදී Covid-19 වැළඳීමෙන් මරණයට පත් වීමට වැඩි අවදානමක් තිබීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News