ඡන්ද පෙට්ටි රත් කරලා විෂබීජහරණය කරලා ඡන්දෙ තියන්න පුළුවන් - විමල්

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සාකච්ඡාවකට එක්වූ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ කොරෝනා සමයේ ආරක්ෂිත ආකාරයට මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කර තිබේ.
ඔහු එහිදී මෙසේ කියයි.
'දැන් මතයක් තියනවානෙ ඡන්දෙ දැම්මට පස්සෙ කාඩ් එකෙන්
  Read More>>