කොරෝනා හැදුණ මැඩෝනා පාටියකට ගොස් අනිත් අයට බෝකළැයි චෝදනා

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පොප් තරුවක් වන මැඩෝනාට කොරෝනා පරීක්ෂණයක් ධනාත්මකවීම ගැන කතා බහට ලක්ව ඇත. ඇය COVID-19 ප්‍රතිදේහ සඳහා ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පුද්ගලික සාදයකට සහභාගී වී තිබීම එම ආරංචියයි. නව කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයෙන් දරුණු ප්‍රතිඵල අත්පත්
  Read More>>