සෞඛ්‍ය සේවකයාගේ මරණය නිසා එංගලන්තය කම්පාවේ

Tuesday, May 12, 2020 0 Comments

ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා (NHS) නිලධාරීන් ගැන බොහෝ දෙනා මේ දිනවල කතාබහ කරති. එමෙන්ම NHS හෙදියන් විශාල පිරිසක් නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය හේතුවෙන් මරණයට පත් වූ බව ද නොරහසකි. මෙවැනි වාතාවරණයක් තුල NHS හෙද නිලධාරියෙකු මරණයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන්  වන පුවතක් එගලන්තයෙන් වාර්තා විය.
  Read More>>