වේගවත්ම මිනිසා පිය පදවිය පසුකරයි

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

 ලොව වේගවත්ම මිනිසා ලෙසින් සැලකෙන ජැමෙයිකානු කෙටිදුර ධාවන ශූර උසෙයින් බෝල්ට් හා ඔහුගේ පෙම්වතිය වූ කසි බෙනට් මවුපිය පදවිය ලබා තිබේ. ඒ ඔවුන් දෙදෙනාගේ සිඟිති දියණිය පෙර්දා (18දා මෙලොව එළිය දැකීමත් සමගිනි. මෙහිදී
  Read More>>