ලන්ඩන් සිට පැමිණි මුල් පිරිස කලහ කළ හේතුව හෙළිවේ

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

සුගියදා ලන්ඩනයේ හිත්‍රො ගුවන් තොටුපළේ සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපළට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික පිරිස නිරෝධායනයට යාමට ප්‍රථම ගුවන් තොටුපළේදී කලහකළ බවට පැතිර ගිය ආරංචි සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට තොරතුරු කිහිපයක්ම ලැබී ඇත.
මෙම කලහකාරී තත්වය ඇති කරන ලද්දේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News