හුදෙකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශත් ඇඳිරි නීතියට යටත් – නි. පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

කොවිඩ්-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබූ බේරුවල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවක වසම් 7ක්, මරදාන ඉමාමුල් අරූස් මාවත සහ මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශය නැවත විවෘත කිරීමට
  Read More>>