කොරෝනා සමයේ අලුත විවාහ වූ යුවළ උත්සවය වෙනුවට දුප්පත් අයට කළ උදව් ජාත්‍යන්තරයට

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය පැතිරීමට පෙර විවාහ වීමට සූදානමින් සිටි ලංකාවේ යුවළක අනපේක්ෂිත තත්වය හමුවේ විවාහය වෙනුවෙන් වෙන් කළ වියදම අසරණයන්ට පරිත්‍යාග කළ සිදුවීමක් ගැන ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනාගෙන තිබේ.
Associated Press වාර්තාවකින් මේ ගැන විස්තර ලොවට හෙළි කර තිබේ.
කොළඹට කිලෝමිටීර 160ක් දකුණින් පිහිටි මාලිම්බඩ නම් කුඩා නගරයේ දිවි ගෙවන දර්ශන කුමාර විජේනාරායන සහ ඔහු විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි පවනි රසංගා තම විවාහ උත්සවය හරසරින් පැවැත්වීමට මාස ගණනාවක සිට සැලසුම් කර තිබෙන නමුත්
  Read More>>