කුවේට් සිට පැමිණි අයෙකුට කොරෝනා

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

වත් කොරෝනා ආසාදිත අයෙකු අද (20) හමුවී තිබෙනවා. ඒ අනුව සම්පුර්ණ රෝගීන් ගණන 1028 දක්වා ඉහළ ගියා.
  Read More>>