🔥 ආසාදිතයන් එකතුව 915

Thursday, May 14, 2020 0 Comments


May14
නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 22 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 915 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙයි.
අවසන් 26 දෙනාම නාවික හමුදාවට අයත් අය බව ප්‍රකාශවී තිබේ.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News