🔥 ආසාදිතයන් එකතුව 915

Thursday, May 14, 2020 0 Comments


May14
නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 22 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 915 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙයි.
අවසන් 26 දෙනාම නාවික හමුදාවට අයත් අය බව ප්‍රකාශවී තිබේ.