පිළියන්දල ෆාමසියකදී ඇද වැටී මියගිය 66 හැවිරිදි පුද්ගලයා

Thursday, May 07, 2020 0 Comments

ඊයේ(6) සන්ධ්‍යා කාලයේ පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ ෆාමසියක් තුළදී ඇද වැටී මියගිය 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු ගැන වාර්තාවීමෙන් පසු ඒ අවට පිරිස් මෙම මරණය ගැන සැකයක් ඇති කරගත් අතර මේ වනවිට වාර්තා වන්නේ එම මරණය
  Read More>>