කොරෝනා ආශ්‍රිත කවසාකි රෝගයෙන් ඇමරිකාවේ 5 හැවිරිදි දරුවෙක් මරුට

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනවල  බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකාව ස්විට්සර්ලන්තය ඇතුළු රටවල කොරෝනා ආශ්‍රිතව දරුවන්ට වැළඳෙන කවසාකි රෝගය ගැන අනතුරු හඟවා තිබූ අතරමේ දුර්ලභ රෝගය නිසා
  Read More>>