11 සඳුදා මොකද වෙන්නේ ?

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

දීර්ඝ කාලයක් ඇඳිරි නීතිය යටතේ පවතින බස්නාහිර පළාත හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ලබන සඳුදා (11) සිට කාර්යාල කටයුතු සඳහා ඇරඹීමේ සූදානමක් ගැන රජය ටික දිනෙක සිට දැනුම් දී තිබේ. ඒ ගැන නිල වශයෙන් අද (9) සවස හෝ හෙට (10) නිවේදන නිකුත් වීමට නියමිතය. දැනට ඒ ගැන පළවී තිබෙන ආරංචි මෙසේය.

රජයේ කාර්යාල වල තත්වය

රට විවෘත කිරීමෙන් පසු සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයන් අතරින් සියයට 20ක් සේවය සඳහා කැඳවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි සඳහන් කර තිබේ.
එසේ සේවයට කැඳවන රාජ්‍ය සේවකයන්, තම සේවා ස්ථානයට ආසන්න ප්‍රදේශවල පදිංචි අය
  Read More>>