කාසල් රෝහලේ සිටි ගැබිණි කාන්තාව කොරෝනා ආසාදනයෙන් පසු IDH රෝහලට

Sunday, April 19, 2020 0 Comments

ද (19) දිනයේදී කොරෝනා ආසාදනය වූ බවට තහවුරු වූ කොරෝනා රෝගීන් අතර කොළඹ කාසල් රෝහලට ඇතුලත් කර සිටි ගර්භණි කාන්තාවකද සිටියාය. කොරෝනා ආසාධිතයින් ඇසුරු කිරිම නිසා දැනට හුදෙකලා කොට ඇති
  Read More>>