හැමතැනම ඇවිද හුඹසේ සිටි රුසියානු කාන්තාව ඇතුළු තිදෙනෙකු නිරෝධායනයට

Tuesday, April 07, 2020 0 Comments

තරගම ගෝතමීගම ප්‍රදේශයේ "හුඹස" යනුවෙන් හඳුන්වන ස්ථානයක නවාතැන් ගෙන සිටි බව කියන රුසියානු ජාතික කාන්තාවක් සොයාගත් කතරගම සෞඛ්‍යය නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එම කාන්තාව දින 14 ක් එම ස්ථානයේ රඳවා ස්වයං නිරෝධායනයට
  Read More>>