අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර මෙවර නිවසේ සිටම සරලව කරන්න රජයෙන් දැනුම්දේ

Wednesday, April 08, 2020 0 Comments

බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාං‍ශයේ ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල ‍හරිස්චන්ද්‍ර මහතා
විසින් රාජ්‍ය නැකත් කමිටුව ලබාදුන් මෙම වසරේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු නැකැත් චාරිත්‍ර  ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සමග නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි.
දිවයින තුළ පවත්නා වත්මන් පීඩාකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන්
  Read More>>