යාපනයේ පුද්ගලයෙකු මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියදීම හදිසියේ මියගිහින්

Monday, April 27, 2020 0 Comments

යාපනය,නාවලර් වීදිය ප්‍රදේශයේදී සිය පාපැදියෙන් ගමන්කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු ඊයේ (26) සවස
 හදිසියේ මාර්ගයට වැටීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව
  Read More>>