විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට රැගෙන ඒම ලබන සතියේ සිට

Sunday, April 19, 2020 0 Comments

මෙම කොවිඩ් – 19 වසංගත රෝග සමයේ විදේශගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ, පළමු සිසුන් කණ්ඩායම ලෙස සිසුන් 215 ක් පාකිස්තානයේ සහ ඉන්දියාවේ සිට ඉදිරි සතියේ මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට
  Read More>>