බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ජොන්සන් දැඩි සත්කාර ඒකකයේ

Tuesday, April 07, 2020 0 Comments

මීටදින 10 කට පෙර කොරෝනා ආසාදනයට ලක්වූ 55 හැවිරිදි බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් මීට පැය කිහිපයකට පෙර බ්‍රිතාන්‍ය වේලාවෙන් සඳුදා දහවල් ලන්ඩනයේ ශාන්ත තෝමස් රෝහලේ  දැඩි සත්කාර
  Read More>>