කොරෝනා වැළදුන කෙනෙකුට නැවත වැළඳිය හැකිද?

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

අද වන විට කොරෝනා බවට තහවුරු වූ නව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,018,351ක් බවට පත්වෙද්දී ලොවපුරා කොරෝනා මරණ 128,062 ක් පමණ වාර්තා වේ. මේ ආසාදිතයන් අතරින් 492,176ක් නව කොරෝනා
  Read More>>