කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන ලංකාවේ ගර්භනී වෛද්‍යවරියගේ පුවත ඇත්තද?

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

ලංකාවේ ගැබිනි වෛද්‍යවරියක් කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරමින් ඉමහත් කැපකිරීමක් කරන
පුවතක් ගැන මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ තොරතුරු පළවෙනවා.
 "පිටරටක් නෙවෙයි මේ ලංකාවේ, දිවා රෑ නොබලා රෝගීන්ගේ සේවයට සම්බන්ධ වූ ගර්භනී
  Read More>>