මොරටුවේදී උදේ පොලිස් වෙඩි වැදුනේ කුඩු කාරයින්ට බව හෙළිවේ

Friday, April 03, 2020 0 Comments

අද(3) දින උදේ මොරටුව එගොඩ උයන ප්‍රදේශයේදී ඇඳිරි නීතිය නොතැකූ පිරිසකට පොලිස් වෙඩි
  Read More>>