සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රතුකුරුසෙන් ‘බොඩි බෑග්’ දහසක් ඉල්ලයි

Monday, April 27, 2020 0 Comments

කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වී මිය යන රෝගීන්ගේ අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ‘‘බොඩි බෑග්’’ (ශරීර උර) 1000ක් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස
  Read More>>