ලොස් ඇන්ජලීස් නුවර ගෙවල් ගානේ බඩු බෙදන්න ගිය හැරී සහ මේගන්

Friday, April 17, 2020 0 Comments

බ්‍රිතාන්‍යයේ හැරී කුමරු සහ මේගන් මාක්ල් මේ දිනවල රැඳීසිටින්නේ කොරෝනාව දැඩි ලෙස පැතිරගිය ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස් නුවරයි. ඔවුන් එරට නිවෙස්වල සිරවී සිටින්නන් වෙනුවෙන් සහනාධාර වැඩසටහන් වලට දායකවී තිබෙන අතර
  Read More>>