කොරෝනා සැකය ඉතිරි කරමින් මියගිය මත්තෙගොඩ වැඩිහිටියා

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

කොරෝනා  රෝගයෙන් මියගිය බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් ඊයේ ( 1 ) දා මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණයෙන් වාර්තා විය.
මෙසේ මියගොස් තිබුනේ මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණයෙහි පදිංචි ( 67) හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.
රෝගය පිළිබඳ අනාවරණයකින් තොරව සැක සහිත ලෙස නිවසේදීම
  Read More>>