කෝටි ගණන් මියගිය ඇන්ටෝනින් සිට කොරෝනාව දක්වා වසංගත ඉතිහාසය

Saturday, April 11, 2020 0 Comments

මේ වනවිට ලොව පුරා විනාශයක් ඇති කර තිබෙන කොරොනා වයිරසය නිසා මියගිය සංඛ්‍යාව ලක්ෂය ඉක්මවා ඇත. මිනිසුන් දින වකවානු පිළිබඳව සොයා බැලීමට පටන් ගත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ ආරම්භයේ සිට  මේ දක්වා මේ අවුරුදු දෙදහස් විස්ස තුළ විශාල පරිමාණයෙන් මියයාම් වාර්තාවූ වසංගත 20 ක් පැතිරී ඇත. කොරෝනා එවැනි  තවත් එකක් වන්නාසේම මරණ සංඛ්‍යාව අනුව 17 වන වසංගතය බවට දැන් පත්ව තිබේ.
ක්‍රිස්තු වර්ෂ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට වසංගත පැතිර ගියේ ක්‍රි.ව. 165 දී ය. එවක ඇන්ටෝනින් වසංගතය ලෙස හැඳින්වූ එය ආසියාව, ඊජිප්තුව, ග්‍රීසිය සහ ඉතාලිය දක්වා
  Read More>>