පිළියන්දල මාළු ව්‍යාපාරිකයාගේ ඕස්ට්‍රේලියා ගිය සොයුරාට කොරෝනා නෑලු

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

සුගියදා පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ මාළු ව්‍යාපාරිකයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් පසු ඔහුට කොරෝනා ආසාදනය වන්නට ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගොස් පැමිණ නිරෝධායන කාලය ගත කරමින් ඔහුගේ නිවසේ සිටි සහෝදරයා හරහා බවට
  Read More>>