බිල් ගෙවා නැතැයි ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්නෙට් කපන්න එපා - සන්නිවේදන ඇමති

Wednesday, April 01, 2020 0 Commentsබිල්පත් ගෙවීම් ප්‍රමාද වූ පාරිභෝගිකයන්ගේ දුරකථන /අන්තර්ජාල සබදතා විසන්ධි නොකරන්නැයි රජය මෙරට සියලු දුරකථන සමාගම්වලින්
  Read More>>