වාහන මිල ලක්ෂ 5 ක පමණ ඉහළයාමක්

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

පාන ‘යෙන්’ හා ඇමෙරිකානු ඩොලරයෙහි අගය රුපියලට සාපේක්ෂව පසුගිය මාර්තු 20 වැනිදායින් පසුව අධික ලෙස ඉහළ යෑම නිසා සියලු වාහනවල මිල ගණන් සියයට දහයත් පහළොවත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි
  Read More>>