පිළියන්දල මාළු ව්‍යාපාරිකයා දින 5 න් කොරෝනා සුවවී නිවසට ඇවිත්

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

පිළියන්දල, නිවන්තිඩිය, ග‍්‍රාමෝදය මාවත ප‍්‍රදේශයෙන් (20) වන දින රාතී‍්‍රයේදි හමුවු මාළු
ව්‍යාපාරික කොරෝනා වෛයිරසය ආසාදිත පුද්ගලයා සම්පුර්ණයෙන් සුවය ලබා (25) දින සවස තම නිවසට
පැමිණි බව පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි
  Read More>>