ඉන්දියාවේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය 40000 පසු කරයි

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

ඉන්දියාව යනු ආසියානු කලාපයේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් අතිවිශාල රටකි. මේ වනවිට කොවිඩ් 19 වෛරසය මෙම රටටද අතිශය දරුණු ලෙස බලපාමින් තිබේ. එයට හේතුව අද වන විට ඉන්දියාවේ සමස්ත රෝගීන් 21 393ක් හා  මරණ 681ක් ද වාර්තා වී තිබීමයි.

  Read More>>