30 වන උපන්දිනයේදී ලොක් ඩවුන්වූ තට්ටු නේවාසිකයින් ලවා සැමියා පුදුමකරවූ බිරිය

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

ලෝකය පුරා අගුලු දැමීමේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග බොහෝ දෙනෙක්ට තමන්ගේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ රැඳී සිටීමට අවස්ථාව අහිමිවී තිබේ. මෙම මාසය තුළ දී උපන් දිනය යෙදී තිබෙන පුද්ගලයන්ටද තමන්ගේ උපන් දින සාද පැවැත්වීම නොහැකි වී තිබෙන්නේ මෙම covid 19 වෛරස වසංගතය
  Read More>>