🔥 3 වැනි කොරෝනා මරණය - මරදානෙන් හමුවූ වැඩිහිටියා

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

11.40 pm
අද දින මරදාන ප්‍රදේශයේ තට්ටු නිවාසයකින් හමුවූ කොරෝනා රෝගියා මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර මියගොස් තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ 3 වෙනි කොරෝනා මරණය වාර්තාවී තිබේ.
අද (1) දින හමුවූ කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනාගෙන් කෙනෙකුවූ ඔහු මරදාන ප්‍රදේශයේ නිවාස සංකීර්ණයක
  Read More>>