ස්ටාෆ් කෙනෙකුගෙ පවුලේ කෙනෙක්ට කොරෝනා හැදුණැයි HNB කොල්ලුපිටිය වසයි

Tuesday, March 31, 2020 0 Comments

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුගේ පවුලේ අයෙක් කොරෝනා ආසාදිත බව හෙළිවීමෙන් කොල්ලුපිටිය හැටන් නැෂනල් බැංකුව වසා දමා තිබේ.

  Read More>>