"පුටින් කියලානේ අප හිතුවේ ඒත් හිටන්ගේ ඩබල් එක වගෙයි" - හරීන්

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා මාධ්‍ය ඉදිරියේ මෙසේ අදහස් දැක්විය.

"ජනාධිපතිතුමා ජාතිය ඇමතුවා. ඒත් 8.30 ට අමතනවා කිව්වහම ඒ වෙලාවටම කරන්න බැරිවුණා. අනෙක
  Read More>>