කොරෝනා වැළඳුන ගැබිනි මවක නිසා පානදුර මාතෘ රොහලකට සීල් තැබේ

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

ර්භණි කාන්තාවකට කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වී ඇති බවට තහවුරු වීම නිසා
පානදුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික මාතෘ රෝහලක් මුද්‍රා තැබීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙයි.  එම රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණි
  Read More>>