කොරෝනා අවදානම් අස්සේ ඩෙංගු පැතිරීමේ අවදානමක්

Monday, March 23, 2020 0 Comments

මේ වනවිට කොරෝනා වෛරස් අවදානම නිසා රටම බියට පත්ව තිබෙන අතරවාරයේ ඊටෙ සම්බන්ධයක් නැතිව රටපුරා ඩෙංගු රෝගය යළි පැතිරීමේ දැඩි අවදානමක්ද පවතින බව රජයේ සෞඛ්‍ය කීටවිද්‍යා
  Read More>>