සංගක්කාර නිවසේ සිට ස්වයං නිරෝධායනය වෙනවාලු

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

පසුගිය සතියේ එංගලන්තයේ සංචාරයක නිරතව දිවයිනට යළි පැමිණි බැවින්, තමන් මේ වනවිට ස්වයං නිරෝධායනයකට ලක්ව සිටින බව කුමාර් සංගක්කාර පවසයි.

  Read More>>